Zakup książki

Szanowni Państwo,
jeżeli w katalogu Biblioteki nie znaleźliście poszukiwanej książki, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia zakupu książki.
Zasady realizacji zgłoszenia
1. Zgłoszenie zostanie przesłane do Sekcji Gromadzenia i Opracowania Zbiorów i poddane ocenie treściowej i formalnej (nie zamawiamy pozycji będących już w naszych zbiorach, z wyjątkiem zmienionych wydań oraz literatury pięknej, podręczników szkolnych, encyklopedii).
2. O możliwości zakupu i przybliżonym termnie włączenia książki do zbiorów zostaną Państwo poinformowani e-mailowo.

Status osoby*

4 + 15 =

Treść | Menu | Przyciski dostępu