Wypożycz książkę z innej biblioteki

Zasady wypożyczeń międzybibliotecznych.

 1. Wypożyczenia międzybiblioteczne realizowane są za pośrednictwem Wypożyczalni Głównej. Zamówienia można składać osobiście w Wypożyczalni Głównej lub ze strony internetowej Biblioteki, po wypełnieniu formularza.
 2. Prawo do składania zamówień mają wyłącznie studenci oraz pracownicy PWSZ w Kaliszu, którzy posiadają aktywne konto w bibliotece.
 3. Przed złożeniem zamówienia czytelnik jest zobowiązany do ustalenia, czy zamawiana pozycja nie znajduje się w zbiorach Biblioteki Uczelnianej lub innej biblioteki na terenie Kalisza.
 4. W celu złożenia zamówienia na książkę należy podać : nazwisko i imię autora, tytuł książki, miejsce i rok wydania, ISBN. Przy zamówieniu kopii artykułu z czasopisma wymagane jest: nazwisko i imię autora, tytuł artykułu i czasopisma, rok, numer zeszytu, numery stron, ISSN.
 5. Jednorazowo można zamówić do 5 pozycji (książki, kopie artykułów).
 6. Zamówienie wysyła się do najbliżej położonej biblioteki o zgodnym profilu zbiorów.
 7. Przy zamówieniu należy wziąć pod uwagę czas potrzebny na jego realizację drogą pocztową.
 8. O sprowadzeniu zamówionych książek czytelnik jest informowany emailowo lub telefonicznie.
 9. Sprowadzone książki udostępniane są wyłącznie na miejscu – w Czytelni Głównej.
 10. Okres wypożyczenia wyznacza biblioteka udostępniająca (od 2 do 4 tygodni).
 11. Korzystanie z usługi wypożyczeń międzybibliotecznych jest bezpłatne.

Zamówienie Książki

10 + 12 =

Zamówienie Czasopisma

10 + 14 =

Treść | Menu | Przyciski dostępu