PRZYSPOSOBIENIE BIBLIOTECZNE

Wszystkim studentom I roku przypominamy o obowiązkowym Przysposobieniu Bibliotecznym. Tych, którym nie udało się zaliczyć kursu w czytelniach wydziałowych, informujemy, że w tej chwili zaliczenie odbywa się wyłącznie online. Aby uzyskać zaliczenie Przysposobienia...
Treść | Menu | Przyciski dostępu