Nowości

Wydział Nauk Społecznych

Haktywizm: (cyberterroryzm, haking, protest obywatelski, cyberaktywizm, e-mobilizacja) / red. Maria Marczewska-Rytko. – Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2014. – 340 s.: il.; 24 cm.

Zobacz więcej

Tematyka haktywizmu jest nowatorskim obszarem badawczym zwłaszcza w naukach społecznych. Zagadnienie to jest najczęściej analizowane w wąskim zakresie, jako przyczynek albo wycinek. Dlatego zgromadzenie w jednym miejscu tekstów na ten temat należy uznać za inicjatywę ważną i innowacyjną. Wypełniona zostanie w ten sposób pewna nisza badawcza powstała na styku problematyki społecznej i technologicznej. Takie międzyobszarowe oraz interdyscyplinarne podejście do haktywizmu gwarantuje szerokie zainteresowanie ze strony czytelników: teoretyków i praktyków zajmujących się e-demokracją. Układ pracy jest klarowny i raczej symetryczny. W trzyczęściowej konstrukcji książki widać wszechstronne ujęcie tytułowego zagadnienia. Redaktor wydania zebrała teksty, które – choć zróżnicowane pod względem wartości naukowej – stanowią logiczną całość i mieszczą się zasadniczo w dwóch obszarach badawczych, które po części wprowadzającej obejmują, zgodnie z tytułami, analizę aktywizmu w erze cyfrowej i w cyberprzestrzeni.
Z recenzji wydawniczej prof. dra hab. Andrzeja Piaseckiego

Przestępczość teleinformatyczna 2016 / pod redakcją Jerzego Kosińskiego.- Szczytno: Wydział Wydawnictw i Poligrafii Wyższej Szkoły Policji, 2015.-287 s.: il.; 24 cm.

Zobacz więcej

W 2015 roku minęło osiemnaście lat od pierwszego seminarium na temat Techniczne Aspekty Przestępczości Teleinformatycznej (TAPT) zorganizowanego w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Pierwsze dwie edycje seminarium gromadziły po ok. 80 uczestników, niemal wyłącznie z jednostek organizacyjnych Policji. Z czasem przybywało uczestników i w ostatnich latach, kiedy seminarium stało się międzynarodową konferencją naukowo-praktyczną, jest ich jednocześnie w Szczytnie ok. 300. Wielu z nich reprezentuje sektor prywatny, uczelnie, organizacje pozarządowe oraz inne służby i organa zajmujące się cyberprzestępczością. Tradycją jest również, że konferencja co roku ma inny temat przewodni. W 2015 roku tematem przewodnim był „Internet of Things i jego znaczenie w zwalczaniu i wykrywaniu cyberprzestępczości oraz ataki ukierunkowane”. Internet przedmiotów może być zdefiniowany jako środowisko obiektów fizycznych, posiadających systemy wbudowane i czujniki, które łączą się z Internetem, aby dostarczyć nowych możliwości dla użytkowników końcowych. Internet przedmiotów pozwala na elastyczne świadczenie usług wszelkiego rodzaju, począwszy od automatyki domowej i usług logistycznych, po inteligentny monitoring środowiska oraz inteligentne usługi miejskie (ang. smart city). Miliardy ludzi korzystające już dzisiaj z Internetu i przewidywane 25 miliardów urządzeń podłączonych do Internetu do roku 2020 sprawiają, że Internet przedmiotów stanowi poważne wyzwanie w świecie cyfrowym, którego potencjał wpłynie na każdego człowieka i każdą działalność. Zebrane w monografii 23 rozdziały będące rozwinięciem, uszczegółowieniem wystąpień z konferencji TAPT, ale także poruszające nieprezentowane na konferencji tematy powinny być atrakcyjne dla wielu czytelników zainteresowanych cyberprzestępczością. Będą także przydatne dla studentów i wszystkich osób, które zajmują się zapewnieniem bezpieczeństwa wykorzystania nowoczesnych technologii teleinformatycznych oraz ściganiem sprawców cyberprzestępstw.

Amnesty International: monografia ruchu społecznego / Maria Ochwat.- Toruń: Firma Wydawniczo-Handlowa MADO, 2013.-627 s.: il.; 23cm.

Zobacz więcej
Amnesty International jest jednym z najstarszych i największych ruchów praw człowieka na świecie. W ciągu pięćdziesięcioletniego istnienia stworzyła niezwykle bogate i wciąż udoskonalane zaplecze administracyjne, a swymi działaniami przyczyniła się do zmiany pojmowania kwestii praw człowieka w świadomości społecznej i prawodawstwie międzynarodowym oraz uchronienia niezliczonej liczby osób od kary śmierci, tortur oraz nieludzkiego, poniżającego traktowania lub karania.
Amnesty International od lat budzi niesłabnące emocje…
działaniami przyczyniła się do zmiany pojmowania kwestii praw człowieka w świadomości społecznej i prawodawstwie międzynarodowym oraz uchronienia niezliczonej liczby osób od kary śmierci, tortur oraz nieludzkiego, poniżającego traktowania lub karania.

Amnesty International od lat budzi niesłabnące emocje…

Tutoring jako spotkanie: historie indywidualnych przypadków / redakcja naukowa Beata Karpińska-Musiał, Magdalena Panońko.-Warszawa: Wolters Kluwer, 2018.- 389 s., [1] s.: il.; 24 cm.

Zobacz więcej
• Czym jest tutoring?
• Skąd bierze się rosnąca popularność tej formy edukacji spersonalizowanej?
• Dlaczego jest postrzegany jako panaceum na problemy edukacji i wielka szansa na elitarne kształcenie?
Na te i wiele innych pytań odpowiadają autorzy niniejszej publikacji. Redaktorki tomu, obie mocno związane z propagowaniem edukacji spersonalizowanej, w formule naukowej i szkoleniowej, zebrały kilkadziesiąt opowieści o autentycznej relacji mistrz–uczeń w murach szkół i uczelni.
W pierwszej części książki przybliżają też specyfikę i kontekst pracy tutora w dzisiejszej instytucji kształcenia, zwracając uwagę na jego złożoność, esencję i rolę wartości w świecie zróżnicowanych postaw uczniów i nauczycieli. Tutorzy z całej Polski z kolei przekonują, że tutoring stanowi niezwykłą szansę dla młodego człowieka, bo pozwala na uzyskanie kompetencji przydatnych na rynku pracy, a także spełnione życie, zgodne z jego pasjami, możliwościami i pragnieniami.
Każdy proces tutorski, a nawet każdy tutorial, jest spotkaniem w znaczeniu dialogu dwóch podmiotów. Osoby w nim uczestniczące obdarzają się nawzajem uwagą, wiedzą, wsparciem, inspiracją i twórczą krytyką. Ma swój kontekst, tło, powody, trajektorię, rezultaty, nastrój i głębię.
Książka składa się z 26 opowieści o takich wyjątkowych spotkaniach edukacyjnych:
• część z nich opisuje historie z wczesnych etapów kształcenia, a kilkanaście pochodzi ze środowiska akademickiego,
• ich autorzy reprezentują wiele różnych dziedzin naukowych i przedmiotowych, pracują w szkołach i uczelniach wyższych w Polsce.
Historie są niezwykłe. Pokazują ogromny potencjał, jaki tkwi zarówno w tutoringu rozwojowym, jak i naukowo-akademickim.
Publikacja przeznaczona jest dla nauczycieli akademickich, pracowników organów prowadzących szkoły, osób zajmujących się HR, zarządzaniem oświatą i edukacją, szkoleniami, programami edukacyjnymi i rozwojowymi, trenerów rozwoju osobistego i doradców zawodowych, a także studentów i doktorantów zainteresowanych tą tematyką.

Wydział Politechniczny


Słodziutki : biografia cukru / Dariusz Kortko, Judyta Watoła. – Warszawa : Wydawnictwo Agora, 2018. – 383, [1] strona : ilustracje; 21 cm.

Zobacz więcej

Tę swoistą historię cukru otwiera cytat Johna Yudkina wspaniale oddający wymowę książki: „Gdyby tylko niewielki ułomek tego, co już wiadomo na temat skutków działania cukru, został ujawniony w odniesieniu do jakiegokolwiek innego materiału używanego jako dodatek do żywności, materiał ten zostałby natychmiast zakazany.” (s. 6) „Nasi przodkowie nie jedli cukru wcale, my nie potrafimy bez niego żyć.(…) Przeciętny Polak każdego roku zjada 700 kilogramów pożywienia, w tym 40 kilogramów cukru. Perfidia cukru polega na tym, że jest nam potrzebny. Nasz mózg potrzebuje glukozy na okrągło, to ona utrzymuje go przy życiu. (…)Ale nadmiar cukru nam nie służy. Kiedy komórka nie chce już więcej glukozy, zamyka jej dostęp do środka, a cukier wędruje wraz z krwią po całym organizmie i sieje zniszczenie. Zatyka naczynia krwionośne. Zmiany najpierw widać w stopach, które tracą normalny kształt. (…) Cukier niszczy nerki, zabija neurony w układzie nerwowym. (…)Cukier odbiera ludziom wzrok, wywołuje zaburzenia rytmu serca, zawały, udary, zaburzenia erekcji. Karmi nowotwory. (s. 9-10)
Warto więc poczytać o potędze cukru, poznać jego historię, dowiedzieć się, jak gorzko podbijał świat i jak go pokochaliśmy, by słodko żyć i słodko umierać, bo cukrzyca dalej nieposkromiona, a więc cukier zabija i niestety nie krzepi.


Sekretne życie drzew / Peter Wohlleben ; tłumaczenie Ewa Kochanowska. – Kraków : Otwarte, 2016. – 363, [5] s. : il. kolor.; 24 cm.

Zobacz więcej

Autor książki, Peter Wohlleben, leśnik z długim stażem w zarządzie Lasów Państwowych w Niemczech, zrezygnował z pracy za biurkiem i postanowił wcielić w życie swoją wizję ochrony przyrody. Sięgając po „Sekretne życie drzew” czytelnik przestaje postrzegać las jako źródło drewna. Ta publikacja sprawi, że odrodzi się w każdym z nas miłość do natury, powróci dziecięcy zachwyt nad osobliwymi korzeniami, niezwykłym kształtem drzewa czy omszałym pniem. Niemal na każdej stronie książki czeka na nas zaskakująca informacja. Na przykład o tym, że drzewni rodzice żyją razem ze swymi dziećmi, nawiązują z nimi kontakt poprzez korzenie i przekazują im cukry oraz inne składniki pokarmowe. Także o tym, że drzewa odczuwają ból, mają pamięć, są prospołeczne i pomagają sobie nawzajem, a na dodatek potrafią rosnąć w wielu ekstremalnych miejscach. Zadziwi nas fakt, że las sam sobie szykuje idealne stanowisko, bo drzewa potrafią zmieniać swoje otoczenie.
„Sekretne życie drzew” to niezwykła książka. Pozwala nam podpatrzyć wiele tajemnic leśnego świata i uczy pokory wobec drzew. W porównaniu z drzewami żyjemy zaledwie chwilę, stąd nasze obserwacje lasu są ograniczone, a „las stale się zmienia wskutek wędrówek drzew. I nie tylko las – cała natura. Z tego powodu nierzadko idą na marne starania człowieka o zachowanie niektórych krajobrazów. To, co widzimy, jest zawsze tylko krótkim epizodem w pozornym bezruchu. W lesie iluzja ta jest niemal idealna, ponieważ drzewa należą do najbardziej flegmatycznych organizmów w naszym otoczeniu. Zmiany w lasach naturalnych można zatem zaobserwować jedynie w ciągu wielu ludzkich pokoleń.” (s. 310)


Teoria i praktyka iluminacji obiektów / Wojciech Żagan, Rafał Krupiński. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2016. – 254 s. : il. (w tym kolor.) ; 28 cm.

Zobacz więcej

Iluminacja rozumiana często jako oświetlenie architektoniczne czy oświetlenie ozdobne obiektów to „efekt działań, które za pomocą oświetlenia sztucznego i innych środków wyrazu eksponują obiekt w porze nocnej, głównie wizualnie” (Wstęp, s. 13.)
Ostatnie lata odnotowują renesans zainteresowania iluminacją, której początki sięgają czasów starożytnych. Tendencja ta wynika z postępu, jaki dokonał się na przestrzeni lat w zakresie źródeł światła, dotyczącego ich trwałości, cech spektralnych: rozkładu widmowego i oddawania barwy, a także kwestii ekonomicznych. Zainteresowanie iluminacją odzwierciedla współczesne zrozumienie dla roli światła w naszym życiu w sferze bezpieczeństwa, zdrowia, estetyki. Stworzenie ozdobnego oświetlenia jakiegokolwiek obiektu to ogromne wyzwanie, rodzaj sztuki. Iluminacje budują bowiem nocną architekturę miasta, są również bardzo ważnym elementem codziennego życia ludzi.
Książka autorstwa Wojciecha Żagana i Rafała Krupińskiego reprezentuje polską szkołę iluminacji obiektów i powstała dzięki wieloletniemu doświadczeniu zawodowemu autorów. W rozdziale I omówione zostały podstawy teoretyczne iluminacji obiektów, a mianowicie kryteria wyboru obiektów, cele i metody iluminacji, używane środki wyrazu oraz tok projektowania i zasady iluminacji. Rozdział II analizuje koncepcje tworzenia projektów na wybranych przykładach iluminacji obiektów, np. Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej, kościoła pw. Najczystszego Serca Maryi na Placu Szembeka w Warszawie, ratusza w Jaworze, poznańskiego „Okrąglaka” i innych. W rozdziale III zaprezentowany został sprzęt stosowany w iluminacji obiektów, a więc reflektory i naświetlacze. W ostatnim rozdziale omówiona została problematyka symulacji komputerowej i wizualizacji oświetlenia, ich dokładność i użyteczność.
Autorzy podkreślają zalety iluminacji obiektu. Dobrze wykonany projekt zmienia pozytywnie obiekt i otoczenie. Takie jest zresztą dwojakie zadanie iluminacji: po pierwsze wywołanie odpowiedniego wrażenia estetycznego, po drugie zapewnienie bezpieczeństwa. Poczynione obserwacje pokazują bowiem, że iluminacja poprawia bezpieczeństwo w najbliższej okolicy. Zdarzenia o charakterze kryminalnym nie lubią miejsc wyeksponowanych światłem. W książce znajdziemy także ostrzeżenia przed zastosowaniem błędnych rozwiązań iluminacji, niosą one bowiem za sobą realne zagrożenia: zjawisko olśnienia, efekt mgiełki świetlnej niebezpieczny szczególnie dla kierowców oraz niszczenie owadów i uśmiercanie ptaków wciąganych w snop mocnego światła. Dlatego warto zapoznać się z tą publikacją i skorzystać z doświadczenia autorów przy tworzeniu własnego projektu.

Wydział Medyczny

Aktywny senior : jak zachować sprawność intelektualną w podeszłym wieku? / Jolanta Piekarska, Wiesław Piekarski. Warszawa : Diffin, 2017. – 159 s. : il. ; 22 cm.

Zdjęcie okładki – źródło : https://www.medbook.com.pl

 

Zobacz więcej
Praca dotyczy ważnego zagadnienia z zakresu psychologii starości o dużym znaczeniu naukowym i praktycznym. Zjawisko starzenia się społeczeństw przyczynia się do rozwoju tej dyscypliny wiedzy. Autorzy książki koncentrują się na potrzebie efektywnej adaptacji w tym okresie życia, która wiąże się z przeżywaniem zadowolenia, nastawionym na dalszy rozwój intelektu i osobowości, poczuciem sensu i spełnienia. Optymalne starzenie się związane jest z zaangażowaniem w różne formy aktywności i zainteresowań, stymulowaniem funkcji poznawczych przez udział w programach aktywizacji osób starszych, klubach seniora i zajęciach warsztatowych. Walorem publikacji jest przedstawienie wyników badań seniorów z obszarów wiejskich (dotyczących m. in. świadomości gwary, czytelnictwa oraz poglądów uczniów na temat starości). Dużą wartość mają też zawarte w książce scenariusze zajęć warsztatowych, ukierunkowane między innymi na rozwój myślenia, kreatywności, uwagi i spostrzegawczości.

Agresywny pacjent : metody i techniki postępowania / Jakub Lickiewicz. – Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2017. – 109, [1] s. : il. kolor. ; 21 cm.

Zdjęcie okładki – źródło : https: //pzwl.pl

 

Zobacz więcej
Omawiana książka jest interesującym i cennym poradnikiem dla personelu medycznego w przypadku spotkania się ze zjawiskiem agresji i przemocy ze strony pacjenta.
Publikacja wydaje się być bardzo potrzebna z uwagi na wzrost liczby osób skłonnych do łatwego uczynniania reakcji agresywnych w sytuacjach stresowych, wykazujących cechy osobowości asocjalnej czy zaburzenia zachowania.
Wartość książki zwiększa holistyczne podejście do tematu, uwzględnienie problematyki psychologicznej i prawnej. Poradnik dostarcza także informacji na temat wielu konkretnych technik samoobrony, zasad postępowania z osobami agresywnymi werbalnie oraz radzenia sobie z sytuacjami traumatycznymi po agresywnych incydentach.

Kosmetologia ciała / redakcja naukowa Kamila Padlewska. – Wydanie I. – Warszawa : PZWL, 2018. – XI, [1], 429 stron : ilustracje (w tym kolorowe) ; 24 cm.

Zdjęcie okładki – źródło : https://medbook.com.pl

 

Zobacz więcej
Prezentowana praca zbiorowa w sposób wnikliwy, obszerny i interesujący omawia szereg zagadnień istotnych dla praktycznej działalności kosmetologów, przy uwzględnieniu współpracy z dermatologami, biologami, fizjoterapeutami, dietetykami i masażystami. Po przedstawieniu wybranych zagadnień z anatomii, poszczególni autorzy opisują różnorodne schorzenia, takie jak: znamiona i nowotwory skóry, blizny, rozstępy, cellulit oraz nadwagę, otyłość i stosowane diety. W książce wiele uwagi poświęcono fundamentom podologii kosmetycznej i terapii ruchowej oraz różnorodnym rodzajom i technikom masażu (m. in. masażowi orientalnemu). Zajęto się również omówieniem aromatoterapii i peloidoterapii. Wiedzę kosmetologów w sposób znaczący wzbogacić mogą rozdziały poświęcone zabiegom aparaturowym stosowanym na ciało oraz zabiegom medycyny estetycznej.
Treść | Menu | Przyciski dostępu