Bibliografia pracowników

Po wprowadzeniu przez bibliotekę danych bibliograficznych publikacji wymagane jest założenie przez autora konta w PBN i potwierdzenie ich autorstwa.
Jest to warunek konieczny, do tego aby publikacje były powiązane z indywidualnym kontem autora i autoryzowaną (oficjalną) bibliografią uczelni.

W celu potwierdzenia autorstwa publikacji w Polskiej Bibliografii Naukowej należy:

  1. Założyć indywidualne konto w PBN – instrukcja tutaj https://polon.nauka.gov.pl/help_pbn/doku.php/informacje/konta_w_systemie/tworzenie_kont
  2. Zidentyfikować się w bazie autorów – instrukcja tutaj http://pbn-pomoc.opi.org.pl/images/files/20150812_Instrukcja_PBN-powiazanie_konta_2.pdf
  3. Uzupełnić publiczny profil autora podając nazwę uczelni, do której afiliowane są publikacje

Po zalogowaniu w systemie
 menu użytkownika → ustawienia → moje dane

  1. Potwierdzić autorstwo publikacji – instrukcja tutaj http://pbn-pomoc.opi.org.pl/images/files/20150812_instrukcja_PBN-potwierdzenie_autorstwa_publikacji.pdf
Treść | Menu | Przyciski dostępu