Z okazji 200. rocznicy wzniesienia gmachu I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w Kaliszu na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym UAM w Kaliszu odbyła się konferencja naukowa pt. „Szkoła kaliska i jej budynek”. Podczas konferencji Dyrektor Biblioteki Uczelnianej PWSZ w Kaliszu – dr Elżbieta Steczek-Czerniawska przybliżyła sylwetkę Prezydenta RP Stanisława Wojciechowskiego, ucznia i wychowanka kaliskiej Almae Matris.

Treść | Menu | Przyciski dostępu