W dniu 21 listopada 2018 roku w Bibliotece Uczelnianej PWSZ w Kaliszu odbyło się szkolenie dotyczące systemu HAN (Hidden Automatic Navigator). Szkolenie było skierowane do pracowników biblioteki oraz innych zainteresowanych osób.
HAN to specjalny rodzaj serwera Proxy, służący do zarządzania elektronicznymi źródłami danych. Jego głównym zadaniem jest obniżenie bariery dostępu do elektronicznych źródeł danych. System umożliwia użytkownikowi korzystanie z każdego miejsca i komputera. Biblioteka posiada kontrolę nad użytkownikiem oraz tworzy statystykę użytkowania poszczególnych źródeł danych. HAN również posiada możliwość autentyfikacji czytelników oraz kontrolowania uprawnień do korzystania jak również blokowanie zabronionych linków.
Szkolenie przeprowadził Aribert Z. Szarejko, (Market Development Poland – Software Development, HAN – NetMan – NetMan for Schools).

Treść | Menu | Przyciski dostępu