Szkolenia

KURS PRZYSPOSOBIENIE BIBLIOTECZNE
Studia stacjonarne

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

KURS PRZYSPOSOBIENIE BIBLIOTECZNE
Studia niestacjonarne

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

 

KURSY I SZKOLENIA

KURS PRZYSPOSOBIENIE BIBLIOTECZNE

 1. Kurs PRZYSPOSOBIENIE BIBLIOTECZNE jest obowiązkowy dla wszystkich studentów I roku studiów licencjackich stacjonarnych i niestacjonarnych.

 1. Jeżeli student zaliczył taki kurs na innym wydziale lub innej Uczelni, to istnieje możliwość przepisania za okazaniem poprzedniego wpisu.

 1. Założeniem kursu jest zapoznanie studenta z zasadami korzystania ze zbiorów Biblioteki, oraz przygotowanie do szybkiego i trafnego wyszukiwania literatury, czasopism, informacji bibliograficznej, informacji patentowej, oraz korzystania z baz danych.

 1. Logowanie na platformie m-Academia, znajdującej się na stronie Uczelni www.pwsz.kalisz.pl, w zakładce „Student” lub na stronie Biblioteki Uczelnianej w zakładce „Przysposobienie biblioteczne” wg wzoru:

Login: nr PESEL

Hasło: jak do USOSWeb jako użytkownik CAS

 1. Materiały do kursu są obowiązkowe do przejrzenia na platformie m-Academia w części: NAWIGACJA, zakładka – Kursy, a następnieOrganizacyjne.

 1. System pozwala na zaliczenie testu on-line tylko po zapoznaniu się z materiałami.

 1. Zaliczenie testu odbywa się on-line przy komputerze uczelnianym, w obowiązkowym terminie wyznaczonym dla poszczególnych grup ćwiczeniowych, przez Dział Nauczania.

 1. Miejsce zaliczenia:

 • Studenci Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych – Czytelnia Główna, ul. Nowy Świat 4a

 • Studenci Wydziału Politechnicznego , Czytelnia Wydziału Politechnicznego, ul. Poznańska 201-205

 • Studenci Wydziału Medycznego oraz Rehabilitacji i Sportu – Czytelnia Wydziału Medycznego oraz Rehabilitacji i Sportu, ul. Kaszubska 13

 1. Test składa się z 10 pytań wybieranych losowo. Do zaliczenia potrzebne jest minimum 6 punktów (60%), czyli udzielenie prawidłowych odpowiedzi na 6 pytań.

 1. Po zaliczeniu testu, starostowie grup są zobowiązani do odbioru kart z wpisami dla całej grupy, w poszczególnych czytelniach, w których odbywały się zaliczenia.

 1. Studenci, którzy nie przystąpili do testu w wyznaczonych terminach, mogą zgłaszać się indywidualnie do swoich czytelni wydziałowych.

 1. Zaliczenie testu w formie on-line jest możliwe dwukrotnie, jednak nie prędzej jak po 48 godzinach od pierwszego podejścia.

 1. Jeżeli dwukrotnie w formie on-line test nie zostanie zaliczony to wtedy odbywa się egzamin w formie rozmowy w czytelni danego wydziału.

 1. Termin zaliczenia testu i odbioru kart z wpisem trwa do końca II semestru.

Tworzenie bibliografii w katalogu bibliotecznym

Wszystkim zainteresowanym przypominamy, że program biblioteczny SOWA umożliwia tworzenie bibliografii w naszym katalogu. Jak korzystać z tej opcji zamiast własnoręcznie sporządzać zestawienie bibliograficzne pokazuje filmik. Zapraszamy!

Korzystanie ze zbiorów biblioteki jest możliwe przed zaliczeniem PRZYSPOSOBIENIA BIBLIOTECZNEGO

Treść | Menu | Przyciski dostępu