8 maja 2019 r. z okazji Dnia Bibliotekarza oraz Tygodnia Bibliotek w Tarasach Zimowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu miało miejsce spotkanie promocyjne osiemnastego tomu czasopisma naukowego „Zeszyty KTPN”, zorganizowane przez Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk oraz Bibliotekę Uczelnianą PWSZ. Tom, tym razem poświęcony pięćsetleciu Reformacji na ziemi kaliskiej, przedstawił prezes towarzystwa naukowego, prof. Krzysztof Walczak, zaś treści jednego z artykułów zaprezentował mgr Marcin Mikołajczyk, przybliżając dzieje parafii ewangelickiej, funkcjonującej niegdyś w Sobiesękach i okolicznych wsiach.
Gościem honorowym spotkania, gromadzącego był recenzent tomu, prof. dr hab. Karol Karski, profesor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, sale zaś wypełnili członkowie Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, bibliotekarze, sympatycy historii Kalisza i regionu. 
Promocja czasopisma wypadła w Dzień Bibliotekarza i obchody Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek, dlatego dodatkową atrakcją był stoisko z calisianami oraz kącik książek z możliwością zabrania ich nieodpłatnie ze sobą do domu.

Treść | Menu | Przyciski dostępu