Szanowni Państwo,
Z wielką przyjemnością pragniemy zaprosić Państwa do udziału w kolejnej już konferencji naukowej, organizowanej od lat przez biblioteki państwowych wyższych szkół zawodowych. Jej organizatorem w dniach 5-6 września 2019 r. będzie Biblioteka Uczelniana Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, obchodząca w tymże roku dwudziestolecie swego istnienia. Tematem spotkania pragniemy uczynić problem rozmaitych aspektów działania naszych bibliotek, organizacji tak młodych jak nasze uczelnie, a przecież w wielu wypadkach sięgających do znacznie starszych tradycji bibliotecznych. Niezależnie od daty i sposobu utworzenia placówek, stoją przed nimi te same problemy, co przed innymi bibliotekami szkół wyższych. Jest to szczególnie istotne w momencie wdrażania reformy nauki i szkolnictwa wyższego, niosącej także wobec nas liczne niewiadome i wyzwania. Naszą konferencję pragniemy zatytułować:

 

 

 

  Od książki
tradycyjnej do książki wirtualnej

 

 

 

i poświęcić z jednej strony przypomnieniu dwudziestolecia
działalności bibliotecznej w naszych uczelniach, z drugiej zaś strony zaprezentowaniu
bibliotek uczelnianych jako placówek nowoczesnych, spełniających wymogi współczesnych
potrzeb informacyjnych rozwijającego się szkolnictwa wyższego. Wytyczając obszary
dyskursu, proponujemy tematy wystąpień w następujących sferach działalności
bibliotecznej i informacyjnej:

 

 

 

 • Biblioteki państwowych wyższych
  szkół zawodowych – organizacja, działanie, doświadczenia, kierunki rozwoju.
 • Miejsce biblioteki w działalności
  PWSZ.
 • Zbiory tradycyjne i elektroniczne
  oraz modele działania placówki bibliotecznej.
 • Książka wirtualna i jej
  czytelnictwo.
 • Czytelnik – użytkownik – klient.
  Obszary udostępniania informacji.
 • Biblioteka nowoczesna – kierunki
  przemian.
Jesteśmy przekonani, że tak szeroko zakreślone spektrum istnienia i działalności współczesnej biblioteki ułatwi wybór tematu, który ukaże wybrane elementy działania naszych bibliotek uczelnianych. Przedstawione w wystąpieniach doświadczenia Państwa powinny jeszcze mocniej uwidocznić potrzebę istnienia silnych, nowoczesnych i łatwo dostępnych instytucji bibliotecznych, służących sieci wyższych szkół zawodowych. Będzie to także moment zaprezentowania najnowszych tendencji techniki informacji oraz sprzętu służącego bibliotekom.

 

Mamy również nadzieję, że podczas pobytu w Kaliszu będziemy mieli okazję pokazać Państwu miasto o najstarszej w Polsce metryce pisanej, a także pałac
w Gołuchowie, jak gdyby żywcem przeniesiony znad Loary przez jego właścicielkę, Izabelę Czartoryską Działyńską.

 

Będziemy wdzięczni za informacje o propozycjach tematów, na które – wraz ze streszczeniem w języku polskim i angielskim – oczekujemy do dnia 5 maja 2019 r. pod adresem e.szczurek@bu.pwsz.kalisz.pl

 

Przyjęte i wygłoszone referaty zamierzamy wydać w postaci recenzowanej monografii, firmowanej przez powołaną Radę Naukową konferencji.

 

Naszym gościem honorowym będzie prof. dr hab. Krzysztof Migoń, współtwórca nauki o książce, niekwestionowany autorytet bibliologii
i informatologii.

 

Bardzo serdecznie zapraszamy do Kalisza.

Z wyrazami szacunku

Dyrektor Biblioteki Uczelnianej
dr Elżbieta Steczek Czerniawska
i Komitet Organizacyjny

KOMITET NAUKOWY:

Prof. dr hab. Krzysztof Migoń, przewodniczący – Uniwersytet Wrocławski

Prof. dr hab. Wiesław Babik Uniwersytet Jagielloński

Prof. dr hab. Anna Gruca – Uniwersytet Jagielloński

Prof. dr hab. Tomasz Kruszewski – Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Prof. dr hab. Bogumiła Staniów – Uniwersytet Wrocławski

Prof. dr hab. Hanna Tadeusiewicz – Uniwersytet Łódzki

Prof. dr hab. Krzysztof Walczak – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

KOMITET ORGANIZACYJNY:

Dr Elżbieta Steczek Czerniawska

Mgr Magdalena Aulich

Mgr Zofia Bończyk

Mgr Beata Leśna

Dr Grzegorz Matuszczak

Mgr Mariola Napadłek

Mgr Ewa Obała

Mgr Janina Olichwer

Mgr Krystyna Raubo

Mgr Ewa Szczurek

Mgr Zofia Szurek

Mgr Michał Szurek

Mgr Agnieszka Woźniak

  

PROGRAM

04.09.2019 (środa)

13.00-16.00 przyjęcie uczestników, poczęstunek, rozdanie materiałów konferencyjnych, zakwaterowanie
17.00 zbiórka przed budynkiem Uczelni, przy ul. Nowy Świat 4
17.15 Kalisz kultury i literatury – spacer po mieście
19.00 kolacja – Restauracja „Piwnica Ratuszowa”

05.09.2019 (czwartek)

08.30 spotkanie uczestników – „Tarasy Zimowe”

OBRADY (Collegium Novum – aula niebieska)

09.30 oficjalne otwarcie konferencji – JM Rektor prof. dr hab. Andrzej Wojtyła
Nasza biblioteka wita – prezentacja Biblioteki Uczelnianej PWSZ w Kaliszu – dr Elżbieta Steczek-Czerniawska

Sesja I Przewodniczący – prof. dr hab. Krzysztof Walczak (PWSZ Kalisz, Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk)
10.00 wykład inauguracyjny: Bibliologia nauką stosowaną? – prof. dr hab. Krzysztof Migoń (Uniwersytet Wrocławski)
10.30 Miejsce biblioteki uczelnianej w Konstytucji dla Nauki – prof. dr hab. Krzysztof Walczak
(PWSZ Kalisz, Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk)
11.00 Książka wirtualna i jej miejsce w nauczaniu bibliologii i informatologii – dr Zbigniew Gruszka (Uniwersytet Łódzki)
11.30 wystąpienia sponsorów
11.50 przerwa kawowa – „Tarasy Zimowe”

Sesja II Przewodniczący – prof. dr hab. Krzysztof Migoń (Uniwersytet Wrocławski)
12.20 wystąpienie sponsora
12.30 Eklibris jako element wizerunku bibliotek Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych – prof. dr hab. Ewa Andrysiak (Uniwersytet Łódzki)
13.00 Kolekcje historyczne jako element zbiorów biblioteki naukowej – dr Bogumiła Celer
(Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Książnica Pedagogiczna w Kaliszu)
13.30 Księgozbiór Izabeli z Czartoryskich Działyńskiej jako część zbiorów gołuchowskiego muzeum. Rola i miejsce biblioteki w tworzeniu kolekcji – kustosz Paulina Vogt-Wawrzyniak (Muzeum Narodowe w Poznaniu, Oddział w Gołuchowie)
14.00 obiad – „Tarasy Zimowe”
15.30 przejazd po Kaliszu, zwiedzanie Zawodzia
17.30 spacer po parku krajobrazowym w Gołuchowie, zwiedzanie zamku
19.30 kolacja – „Powozownia” (Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie)

06.09.2019 (piątek)

09.00 spotkanie uczestników – „Tarasy Zimowe”

Sesja I Przewodniczący – prof. dr hab. Wiesław Babik (Uniwersytet Jagielloński)
10.00 Książka tradycyjna i wirtualna jako element wczesnej alfabetyzacji 
- dr Agata Walczak-Niewiadomska (Uniwersytet Łódzki)
10.30 Formy pracy z dziećmi i młodzieżą w bibliotekach naukowych i szkół wyższych; zmiana funkcji czy poszukiwanie nowego modelu – prof. dr hab. Bogumiła Staniów (Uniwersytet Wrocławski)
11.00 Prawo autorskie w bibliotece uczelnianej – dr Agnieszka Raubo (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
11.30 przerwa kawowa – „Tarasy Zimowe”

Sesja II Przewodniczący – prof. dr hab. Bogumiła Staniów (Uniwersytet Wrocławski)
12.00 Prezentujemy nasze biblioteki – wystąpienia dyrektorów, kierowników bibliotek uczelnianych
13.30 obiad – „Tarasy Zimowe”

 

Formularz zgłoszenia do wystawienia faktury

 

Treść | Menu | Przyciski dostępu