Szanowni Państwo,
Z wielką przyjemnością pragniemy zaprosić Państwa do udziału w kolejnej już konferencji naukowej, organizowanej od lat przez biblioteki państwowych wyższych szkół zawodowych. Jej organizatorem w dniach 5-6 września 2019 r. będzie Biblioteka Uczelniana Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, obchodząca w tymże roku dwudziestolecie swego istnienia. Tematem spotkania pragniemy uczynić problem rozmaitych aspektów działania naszych bibliotek, organizacji tak młodych jak nasze uczelnie, a przecież w wielu wypadkach sięgających do znacznie starszych tradycji bibliotecznych. Niezależnie od daty i sposobu utworzenia placówek, stoją przed nimi te same problemy, co przed innymi bibliotekami szkół wyższych. Jest to szczególnie istotne w momencie wdrażania reformy nauki i szkolnictwa wyższego, niosącej także wobec nas liczne niewiadome i wyzwania. Naszą konferencję pragniemy zatytułować:

  Od książki tradycyjnej do książki wirtualnej

i poświęcić z jednej strony przypomnieniu dwudziestolecia działalności bibliotecznej w naszych uczelniach, z drugiej zaś strony zaprezentowaniu bibliotek uczelnianych jako placówek nowoczesnych, spełniających wymogi współczesnych potrzeb informacyjnych rozwijającego się szkolnictwa wyższego. Wytyczając obszary dyskursu, proponujemy tematy wystąpień w następujących sferach działalności bibliotecznej i informacyjnej:

  • Biblioteki państwowych wyższych szkół zawodowych – organizacja, działanie, doświadczenia, kierunki rozwoju.
  • Miejsce biblioteki w działalności PWSZ.
  • Zbiory tradycyjne i elektroniczne oraz modele działania placówki bibliotecznej.
  • Książka wirtualna i jej czytelnictwo.
  • Czytelnik – użytkownik – klient. Obszary udostępniania informacji.
  • Biblioteka nowoczesna – kierunki przemian.

Jesteśmy przekonani, że tak szeroko zakreślone spektrum istnienia i działalności współczesnej biblioteki ułatwi wybór tematu, który ukaże wybrane elementy działania naszych bibliotek uczelnianych. Przedstawione w wystąpieniach doświadczenia Państwa powinny jeszcze mocniej uwidocznić potrzebę istnienia silnych, nowoczesnych i łatwo dostępnych instytucji bibliotecznych, służących sieci wyższych szkół zawodowych. Będzie to także moment zaprezentowania najnowszych tendencji techniki informacji oraz sprzętu służącego bibliotekom.

Mamy również nadzieję, że podczas pobytu w Kaliszu będziemy mieli okazję pokazać Państwu miasto o najstarszej w Polsce metryce pisanej, a także pałac
w Gołuchowie, jak gdyby żywcem przeniesiony znad Loary przez jego właścicielkę, Izabelę Czartoryską Działyńską.

Będziemy wdzięczni za informacje o propozycjach tematów, na które – wraz ze streszczeniem w języku polskim i angielskim – oczekujemy do dnia 5 maja 2019 r. pod adresem e.szczurek@bu.pwsz.kalisz.pl

Przyjęte i wygłoszone referaty zamierzamy wydać w postaci recenzowanej monografii, firmowanej przez powołaną Radę Naukową konferencji.

Naszym gościem honorowym będzie prof. dr hab. Krzysztof Migoń, współtwórca nauki o książce, niekwestionowany autorytet bibliologii
i informatologii.

Bardzo serdecznie zapraszamy do Kalisza.

Z wyrazami szacunku

Dyrektor Biblioteki Uczelnianej
dr Elżbieta Steczek Czerniawska
i Komitet Organizacyjny

Formularz zgłoszenia do wystawienia faktury
Treść | Menu | Przyciski dostępu