Historia

  Biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu powstała w pierwszym roku inauguracyjnym kaliskiej Alma Mater – w październiku 1999 roku.   Początkowo mieściła zaledwie kilkadziesiąt zbiorów w niewielkim pomieszczeniu w Instytucie Zarządzania w Instytucjach Samorządowych, przy ul. Mickiewicza 11.
  Po roku działalności księgozbiór biblioteki powiększył się do ok. 2 tys. woluminów, z wolnym dostępem do półek oraz kilkoma stanowiskami komputerowymi z Internetem i systemem informacyjno-wyszukiwawczym biblioteki SOWA.
  W miarę rozrastania się Uczelni oraz rozwojem nowych kierunków i specjalności, powstała potrzeba utworzenia nowych czytelni i wypożyczalni instytutowych, usytuowanych w różnych miejscach Kalisza.
  W 2001 roku w gmachu PWSZ – przy ul. Nowy Świat 4 powstała Czytelnia Główna licząca kilka tys. woluminów księgozbioru podręcznego, kilkanaście stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu i katalogu biblioteki. W tym samym czasie obok Czytelni utworzono Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów oraz Wypożyczalnię Główną mającą swoje pomieszczenia wraz z magazynem bibliotecznym w najniższej kondygnacji budynku, gdzie mieściło się już kilkanaście tys. woluminów.
  W październiku tego roku, część księgozbioru z Biblioteki przy ul. Mickiewicza oraz nowo zakupione podręczniki dla kierunków technicznych i inżynierii ochrony środowiska przeniesiono do Instytutu Politechnicznego mieszczących się w biurowcu WSK, przy ul. Częstochowskiej 140, tworząc Wypożyczalnię i Czytelnię Instytutu Politechnicznego.   Rok wcześniej, w Instytucie Politechnicznym został utworzony Ośrodek Informacji Patentowej, który współpracując z Urzędem Patentowym RP oraz Ministerstwem Edukacji i Nauki gromadzi literaturę patentową oraz materiały związane z wynalazczością.
   W 2002 roku Instytut Zarządzania w Instytucjach Samorządowych został przeniesiony do budynku we Winiarach, przy ul. Łódzkiej 149, gdzie z części wydzielonego księgozbioru z Biblioteki przy ul. Mickiewicza została utworzona Wypożyczalnia i Czytelnia Instytutu Zarządzania.
   W 2003 roku w budynku PWSZ przy ul. Łódzkiej powstało także Archiwum Uczelniane, które obecnie gromadzi akta studentów oraz prace dyplomowe studiów licencjackich i podyplomowych.
   W 2002 także Wypożyczalnia Główna wraz z Działem Gromadzenia i Opracowania Zbiorów została przeniesiona do nowo zaadaptowanego budynku przy ul. Nowy Świat 5.   Księgozbiór Biblioteki powiększał się w błyskawicznie, po 3 latach zgromadzono ponad 20 tys. woluminów, ulokowanych w trzech instytutach uczelnianych.
   W październiku 2003 roku wraz z powstaniem nowych Instytutów Medycznych, przy ul. Kaszubskiej 13, przy Bibliotece Zawodowego Studium Medycznego powstała Wypożyczalnia i Czytelnia Instytutów Medycznych PWSZ. Po dwóch latach Biblioteka ZSM została przeniesiona i tym samym Wypożyczalnia i Czytelnia Instytutów Medycznych została wydzielona jako odrębna, samodzielna komórka organizacyjna Uczelni.
  Od marca 2003 roku Biblioteka zorganizowała w Galerii „Nowy Świat” oraz Galerii PWSZ COLLEGIUM NOVUM szereg wystaw artystycznych z zakresu: malarstwa, grafiki, plakatu, rysunku, fotografii, tkaniny artystycznej oraz sztuki papieru, promując w ten sposób twórczość wielu lokalnych artystów.
  W kwietniu 2006 roku wraz z przeniesieniem Instytutu Inżynierii Środowiska do budynku Instytutów Medycznych, przeniesiono księgozbiór inżynierii środowiska z Biblioteki Instytutu Politechnicznego do Biblioteki Instytutów Medycznych.
  W listopadzie 2004 roku w nowym głównym gmachu dydaktycznym Instytutu Zarządzania Collegium Novum, przy ul. Nowy Świat 4a została utworzona Czytelnia Główna, z liczącym kilka tys. woluminów księgozbiorem podręcznym, nowocześnie wyposażona w ekran plazmowy oraz kilkanaście stanowisk komputerowych z Internetem i katalogiem Biblioteki.
   W grudniu 2007 roku do dobudowanych pomieszczeń przy Collegium Novum została przeniesiona Wypożyczalnia Główna.
W styczniu 2008 Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów został przeniesiony do budynku DS Bulionik, przy ul. Łódzkiej 149, powiększając swoje lokum do trzech pomieszczeń bibliotecznych.
  W kwietniu 2008 roku w pomieszczeniach przy ul. Poznańskiej 201-205 została oddana do użytku Czytelnia Instytutu Politechnicznego (Inżynieria Środowiska).
W październiku 2009 roku została zaktualizowana i rozbudowana strona internetowa Biblioteki Uczelnianej z bogatszą szatą graficzną, niezbędnymi informacjami oraz katalogiem OPAC.
  W lutym 2010 roku wraz z nowo oddanym budynkiem Collegium Oecologicum (Kampus PWSZ) otwarta została nowa Wypożyczalnia Instytutu Politechnicznego, a pażdzierniku oddana została do użytku nowa Czytelnia Instytutu Politechnicznego, w budynku Collegium Mechanicum.
  Od pażdziernika 2010 roku zbiory Biblioteki Instytutu Zarządzania dostępne są w Wypożyczalni Głównej (Biblioteka Instytutu Zarządzania została połączona z Biblioteką Główną).
W 2011 roku wraz z powołaniem w PWSZ wydziałów biblioteki instytutowe zyskały rangę bibliotek wydziałowych. W czerwcu tego roku przystąpiono do rozbudowy pomieszczeń magazynowych Biblioteki Głównej. Pomieszczenia „Zimowe Tarasy” oddane zostały do użytku w październiku 2011 roku.
   W styczniu 2011 roku w Czytelni Głównej zorganizowany został wolny dostęp do zbiorów, z systemem zabezpieczeń RFID. Zamontowana została także samoobsługowa wrzutnia książek. Biblioteka rozpoczęła pracę w programie SOWA 2/MARC21.
   W styczniu 2015 roku oddane zostały do użytku nowe pomieszczenia Biblioteki Wydziału Medycznego oraz Rehabilitacji i Sportu, zlokalizowane w przyziemiu Collegium Medicum. Łączna powierzchnia nowej siedziby wynosi 392 m2.
W dalszej perspektywie rozwoju PWSZ, w tym realizacji projektu „Wirtualnej Uczelni” przed Biblioteką stoi wiele nowych zadań. Rozwijając i unowocześniając swoje usługi oraz wykorzystując nowoczesne formy przekazu wiedzy i informacji, pragniemy jak najlepiej sprostać nowym wyzwaniom, stosownie do potrzeb naszych użytkowników.

Treść | Menu | Przyciski dostępu