27 czerwca pracownicy Biblioteki Uczelnianej mieli przyjemność zwiedzić Bibliotekę Śląską oraz CINiBA w Katowicach. Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka to wspólny projekt Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. CINiBA została pomyślana jako hybryda współpracujących ze sobą instytucji, technologii, ale przede wszystkim ludzi. Jej nadrzędnym celem jest łączenie zadań informacyjnych, edukacyjnych i kulturalnych. Dzięki temu jest w stanie sprostać wymaganiom stawianym przez współczesnego użytkownika. Nowa biblioteka znakomicie mierzy się z typowym wizerunkiem biblioteki naukowej postrzeganej jako zamknięta, nudna i nieprzyjazna. Podczas zwiedzania bibliotek nasi pracownicy zdobyli wiele cennych informacji, a także mieli możliwość obejrzenia unikatowych zbiorów kaliskich z XVII i XVIII wieku, które zaprezentowała Biblioteka Śląska.

Treść | Menu | Przyciski dostępu