Nowości

Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych

Przestępczość teleinformatyczna 2016 / pod redakcją Jerzego Kosińskiego.- Szczytno: Wydział Wydawnictw i Poligrafii Wyższej Szkoły Policji, 2015.-287 s.: il.; 24 cm.

Zobacz więcej

W 2015 roku minęło osiemnaście lat od pierwszego seminarium na temat Techniczne Aspekty Przestępczości Teleinformatycznej (TAPT) zorganizowanego w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Pierwsze dwie edycje seminarium gromadziły po ok. 80 uczestników, niemal wyłącznie z jednostek organizacyjnych Policji. Z czasem przybywało uczestników i w ostatnich latach, kiedy seminarium stało się międzynarodową konferencją naukowo-praktyczną, jest ich jednocześnie w Szczytnie ok. 300. Wielu z nich reprezentuje sektor prywatny, uczelnie, organizacje pozarządowe oraz inne służby i organa zajmujące się cyberprzestępczością. Tradycją jest również, że konferencja co roku ma inny temat przewodni. W 2015 roku tematem przewodnim był „Internet of Things i jego znaczenie w zwalczaniu i wykrywaniu cyberprzestępczości oraz ataki ukierunkowane”. Internet przedmiotów może być zdefiniowany jako środowisko obiektów fizycznych, posiadających systemy wbudowane i czujniki, które łączą się z Internetem, aby dostarczyć nowych możliwości dla użytkowników końcowych. Internet przedmiotów pozwala na elastyczne świadczenie usług wszelkiego rodzaju, począwszy od automatyki domowej i usług logistycznych, po inteligentny monitoring środowiska oraz inteligentne usługi miejskie (ang. smart city). Miliardy ludzi korzystające już dzisiaj z Internetu i przewidywane 25 miliardów urządzeń podłączonych do Internetu do roku 2020 sprawiają, że Internet przedmiotów stanowi poważne wyzwanie w świecie cyfrowym, którego potencjał wpłynie na każdego człowieka i każdą działalność. Zebrane w monografii 23 rozdziały będące rozwinięciem, uszczegółowieniem wystąpień z konferencji TAPT, ale także poruszające nieprezentowane na konferencji tematy powinny być atrakcyjne dla wielu czytelników zainteresowanych cyberprzestępczością. Będą także przydatne dla studentów i wszystkich osób, które zajmują się zapewnieniem bezpieczeństwa wykorzystania nowoczesnych technologii teleinformatycznych oraz ściganiem sprawców cyberprzestępstw.

Amnesty International: monografia ruchu społecznego / Maria Ochwat.- Toruń: Firma Wydawniczo-Handlowa MADO, 2013.-627 s.: il.; 23cm.

Zobacz więcej
Amnesty International jest jednym z najstarszych i największych ruchów praw człowieka na świecie. W ciągu pięćdziesięcioletniego istnienia stworzyła niezwykle bogate i wciąż udoskonalane zaplecze administracyjne, a swymi działaniami przyczyniła się do zmiany pojmowania kwestii praw człowieka w świadomości społecznej i prawodawstwie międzynarodowym oraz uchronienia niezliczonej liczby osób od kary śmierci, tortur oraz nieludzkiego, poniżającego traktowania lub karania.
Amnesty International od lat budzi niesłabnące emocje…
działaniami przyczyniła się do zmiany pojmowania kwestii praw człowieka w świadomości społecznej i prawodawstwie międzynarodowym oraz uchronienia niezliczonej liczby osób od kary śmierci, tortur oraz nieludzkiego, poniżającego traktowania lub karania.

Amnesty International od lat budzi niesłabnące emocje…

Tutoring jako spotkanie: historie indywidualnych przypadków / redakcja naukowa Beata Karpińska-Musiał, Magdalena Panońko.-Warszawa: Wolters Kluwer, 2018.- 389 s., [1] s.: il.; 24 cm.

Zobacz więcej
• Czym jest tutoring?
• Skąd bierze się rosnąca popularność tej formy edukacji spersonalizowanej?
• Dlaczego jest postrzegany jako panaceum na problemy edukacji i wielka szansa na elitarne kształcenie?
Na te i wiele innych pytań odpowiadają autorzy niniejszej publikacji. Redaktorki tomu, obie mocno związane z propagowaniem edukacji spersonalizowanej, w formule naukowej i szkoleniowej, zebrały kilkadziesiąt opowieści o autentycznej relacji mistrz–uczeń w murach szkół i uczelni.
W pierwszej części książki przybliżają też specyfikę i kontekst pracy tutora w dzisiejszej instytucji kształcenia, zwracając uwagę na jego złożoność, esencję i rolę wartości w świecie zróżnicowanych postaw uczniów i nauczycieli. Tutorzy z całej Polski z kolei przekonują, że tutoring stanowi niezwykłą szansę dla młodego człowieka, bo pozwala na uzyskanie kompetencji przydatnych na rynku pracy, a także spełnione życie, zgodne z jego pasjami, możliwościami i pragnieniami.
Każdy proces tutorski, a nawet każdy tutorial, jest spotkaniem w znaczeniu dialogu dwóch podmiotów. Osoby w nim uczestniczące obdarzają się nawzajem uwagą, wiedzą, wsparciem, inspiracją i twórczą krytyką. Ma swój kontekst, tło, powody, trajektorię, rezultaty, nastrój i głębię.
Książka składa się z 26 opowieści o takich wyjątkowych spotkaniach edukacyjnych:
• część z nich opisuje historie z wczesnych etapów kształcenia, a kilkanaście pochodzi ze środowiska akademickiego,
• ich autorzy reprezentują wiele różnych dziedzin naukowych i przedmiotowych, pracują w szkołach i uczelniach wyższych w Polsce.
Historie są niezwykłe. Pokazują ogromny potencjał, jaki tkwi zarówno w tutoringu rozwojowym, jak i naukowo-akademickim.
Publikacja przeznaczona jest dla nauczycieli akademickich, pracowników organów prowadzących szkoły, osób zajmujących się HR, zarządzaniem oświatą i edukacją, szkoleniami, programami edukacyjnymi i rozwojowymi, trenerów rozwoju osobistego i doradców zawodowych, a także studentów i doktorantów zainteresowanych tą tematyką.

Wydział Medyczny

Aktywny senior : jak zachować sprawność intelektualną w podeszłym wieku? / Jolanta Piekarska, Wiesław Piekarski. Warszawa : Diffin, 2017. – 159 s. : il. ; 22 cm.

Zdjęcie okładki – źródło : https://www.medbook.com.pl

 

Zobacz więcej
Praca dotyczy ważnego zagadnienia z zakresu psychologii starości o dużym znaczeniu naukowym i praktycznym. Zjawisko starzenia się społeczeństw przyczynia się do rozwoju tej dyscypliny wiedzy. Autorzy książki koncentrują się na potrzebie efektywnej adaptacji w tym okresie życia, która wiąże się z przeżywaniem zadowolenia, nastawionym na dalszy rozwój intelektu i osobowości, poczuciem sensu i spełnienia. Optymalne starzenie się związane jest z zaangażowaniem w różne formy aktywności i zainteresowań, stymulowaniem funkcji poznawczych przez udział w programach aktywizacji osób starszych, klubach seniora i zajęciach warsztatowych. Walorem publikacji jest przedstawienie wyników badań seniorów z obszarów wiejskich (dotyczących m. in. świadomości gwary, czytelnictwa oraz poglądów uczniów na temat starości). Dużą wartość mają też zawarte w książce scenariusze zajęć warsztatowych, ukierunkowane między innymi na rozwój myślenia, kreatywności, uwagi i spostrzegawczości.

Agresywny pacjent : metody i techniki postępowania / Jakub Lickiewicz. – Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2017. – 109, [1] s. : il. kolor. ; 21 cm.

Zdjęcie okładki – źródło : https: //pzwl.pl

 

Zobacz więcej
Omawiana książka jest interesującym i cennym poradnikiem dla personelu medycznego w przypadku spotkania się ze zjawiskiem agresji i przemocy ze strony pacjenta.
Publikacja wydaje się być bardzo potrzebna z uwagi na wzrost liczby osób skłonnych do łatwego uczynniania reakcji agresywnych w sytuacjach stresowych, wykazujących cechy osobowości asocjalnej czy zaburzenia zachowania.
Wartość książki zwiększa holistyczne podejście do tematu, uwzględnienie problematyki psychologicznej i prawnej. Poradnik dostarcza także informacji na temat wielu konkretnych technik samoobrony, zasad postępowania z osobami agresywnymi werbalnie oraz radzenia sobie z sytuacjami traumatycznymi po agresywnych incydentach.

Kosmetologia ciała / redakcja naukowa Kamila Padlewska. – Wydanie I. – Warszawa : PZWL, 2018. – XI, [1], 429 stron : ilustracje (w tym kolorowe) ; 24 cm.

Zdjęcie okładki – źródło : https://medbook.com.pl

 

Zobacz więcej
Prezentowana praca zbiorowa w sposób wnikliwy, obszerny i interesujący omawia szereg zagadnień istotnych dla praktycznej działalności kosmetologów, przy uwzględnieniu współpracy z dermatologami, biologami, fizjoterapeutami, dietetykami i masażystami. Po przedstawieniu wybranych zagadnień z anatomii, poszczególni autorzy opisują różnorodne schorzenia, takie jak: znamiona i nowotwory skóry, blizny, rozstępy, cellulit oraz nadwagę, otyłość i stosowane diety. W książce wiele uwagi poświęcono fundamentom podologii kosmetycznej i terapii ruchowej oraz różnorodnym rodzajom i technikom masażu (m. in. masażowi orientalnemu). Zajęto się również omówieniem aromatoterapii i peloidoterapii. Wiedzę kosmetologów w sposób znaczący wzbogacić mogą rozdziały poświęcone zabiegom aparaturowym stosowanym na ciało oraz zabiegom medycyny estetycznej.
Treść | Menu | Przyciski dostępu